ค้นหาโดย google

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

ภาพกิจกรรม

     กิจกรรม วันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒


14 ม.ค. 62 (16)

     ร่วมกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นปฏิบัติตามแผนรณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง” จังหวัดนครราชสีมา


9 ม.ค. 62 (23)


ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร   อ่าน 3
  2.  วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ พลังเล็ก ๆ แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา  อ่าน 5
  3.  ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการหักลดน้ำหนักเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความชื้น  อ่าน 5
  4.  กฎกระทรวง กำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๖๑  อ่าน 5
  5.  ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒  อ่าน 9

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม สายโนนมะเขือ   อ่าน 86
  2.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 บ้านพระ ซอยนายสมเกียรติ-วัดหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเม  อ่าน 85
  3.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝาเปิดตัวยู คสล. หมู่ที่ 4 บ้านฝ้าย สามแยก-สระประปา ตำบลหนองกระทุ่ม  อ่าน 85
  4.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝาเปิดตัวยู คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหนองหญ้างาม ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเม  อ่าน 85
  5.  โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 3 บ้านพระ ทางเข้า อบต.  อ่าน 91

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  1.  ซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 7
  2.  ซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  3.  ซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  4.  จ้างตกแต่งสถานที่บริเวณงานและเวที โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  5.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9

รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑   อ่าน 3
  2.  รายงานเงินสะสมคงเหลือสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑  อ่าน 19
  3.  รายงานเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  อ่าน 24
  4.  งบแสดงฐานะทางการเงิน รายรับ และรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๐  อ่าน 82
  5.  รายงานรายได้ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559  อ่าน 109

รายงานผลการดำเนินงาน
  1.  โครงการอบรมเยาวชนด้านการป้องกันเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๑   อ่าน 46
  2.  การซ่อมแซมถนนที่ชำรุด อ่าน 263
  3.  การซ่อมแซมถนนสายหลักหน้าปั้มน้ำมันเข็มทอง อ่าน 243
  4.  รายงานทางการเงิน อ่าน 1240

ประกาศ-คำสั่ง
  1.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   อ่าน 31
  2.  ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ปี ๒๕๕๘  อ่าน 72
  3.  การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (อย่างเป็นทางการ)  อ่าน 81
  4.  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง อ่าน 109
  5.  ศูนย์ป้องกันและสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบล  อ่าน 563

กิจการสภา
  1.  ประกาศปิดประชุมสภา อบต.หนองกระทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑   อ่าน 3
  2.  ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หนองกระทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑  อ่าน 3
  3.  ประกาศเปิดประชุมสภา อบต.หนองกระทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑  อ่าน 3
  4.  ประกาศปิดประชุมสภา อบต.หนองกระทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑  อ่าน 33
  5.  ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.หนองกระทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑  อ่าน 34องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

นางสุทิน   ชาติพุดซา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

นางสาวมัลลิกา เสริฐนวลแสง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

 


ip ของคุณ คือ 107.21.16.70
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 9 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 421 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 421 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 136788 คน
เริ่มนับ วันที่ 5 มิ.ย. 2550


  
  
  
  
  

ม.ค. 2562
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   


   อบต.บ้านเกาะ
   อบต.ครบุรี
   อบต.สุรนารี
   อบต.พลกรัง
   อบต.โนนค่า
   อบต.บึงพะไล
   อบต.แก้งสนามนาง
   อบต.งิ้ว
   อบต.คง
   อบต.กระโทก
   

   ทต.โคกกรวด
   ทต.มะค่า
   ทต.ลาดบัวขาว
   ทต.หนองไข่น้ำ
   ทต.ดอนหวาย
   ทต.ปรุใหญ่
   เทศบาลตำบลโคกสูง
   ทต.เมืองใหม่โคกกรวด
   ทต.่ท่าช้าง
   ทต.หนองบัวสะอาด
   

   สนง.จังหวัดนครราชสีมา..>
   ท้องถิ่น จว.นม
   ชมรมปลัดโคราช
   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราช..>
   โคราชทาวน์
   เรียนต่อออนไลน์
   ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานฯ..>
   เครือข่ายวินัยโคราช..>
   ชุมชนคนท้องถิ่น
   ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเชียน..>