รายงานผลการดำเนินงาน

การซ่อมแซมถนนสายหลักหน้าปั้มน้ำมันเข็มทอง

1. ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่บ้านช่องลม  หมู่ 5  สายเชื่อมกับตำบลหมื่นไวย
2. ซ่อมแซมถนนหมู่บ้านหนองกระทุ่มหมู่ 7 เทหินคลุก
3. ซ่อมแซมถนนเทหินคลุกหมู่บ้านคอกวัว หมู่หก
4. ซ่อมแซมถนนเทหินคลุกหมู่บ้านฝ้าย
5. ซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านนาตมส้มป่อย

อ่าน 393