รายงานผลการดำเนินงาน

การซ่อมแซมถนนที่ชำรุด

1. ถนนสายหลักหน้าปั้มน้ำมันเข็มทอง
2. ถนนสายหมู่บ้านช่องลมเชื่อมตำบลหมื่นไวย
3. ถนนสายหมู่บ้านฝ้ายนาตม
4. ถนนสายบ้านนาตม

อ่าน 404