ประกาศ-คำสั่ง

การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (อย่างเป็นทางการ)เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 215