ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิเอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 45