ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวสาร ข้าวกล้องเอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 46