องค์การบริหารส่วนตำบลกนองกระทุ่ม   Nongkratum Subdistrict Administrative Organization

นางสุทิน ชาติพุดซา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
(โทร.094-4686658)


 

วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมที่ดี มีความน่าอยู่ คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

ภาพกิจกรรม

     ศพด.อบต.หนองกระทุ่ม คลือบฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุให้แก่เด็กเล็ก     ศพด.อบต.หนองกระทุ่ม ร่วมแต่งกายชุดผ้าไทยในวันศุกร์ เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย     ศพด.อบต.หนองกระทุ่ม ร่วมแต่งกายชุดผ้าไทยในวันศุกร์ เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย


องค์การบริหารส่วนตำบลกนองกระทุ่ม   Nongkratum Subdistrict Administrative Organization

 

นางสาวสุกัญญา ด่านกระโทก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
(โทร.080-386-2711)ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้ด จัดจ้างภาครัฐ (e-GP)


แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  

FACEBOOK


รวมลิงค์
วีดีโอ กิจกรรม

กระดานถาม ตอบ

จะจ่ายภาษียังไงค่ะ โดย ประชาชน 20 ส.ค. 65 1 22
สามารถสอบถามข้อมูลได้นะค่ะ โดย แอดมิน 20 ส.ค. 65 1 23

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.201.97.26
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 5 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 619 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 4899 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 165529 คน
เริ่มนับ วันที่ 5 มิ.ย. 2550


หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่
การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
กสธ.
มท 0819.2/ว2980
22/09/2565
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
[เอกสาร file word]
สน.คท.
มท 0808.3/ว3035
26/09/2565
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565
[รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก]
[เอกสาร word]
กศ.
มท 0816.3/ว3019
23/09/2565
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
[เอกสาร word]
กค.
มท 0803.3/ว3025
26/09/2565
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
มท 0810.2/ว2977
22/09/2565

รวมลิงค์