ผลิตภัณฑ์ OTOP

 

ผลิตภัณฑ์ OTOP

1.กลุ่มอาชีพการทำกังหันไม้ไผ่
2.กลุ่มปลาส้มสมุนไพร
3.กลุ่มเบเกอรี่สมุนไพรไทย
4.กลุ่มต้นไม้มงคล
5.กลุ่มนวดแผนไทย
6.กลุ่มทำพรมเช็ดเท้า