ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดจุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นางสุทิน ชาติพุดซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย ชาติพุดซา กำนันตำบลหนองกระทุ่ม ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา อพปร. และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันจัดตั้งจุดบริการประชาชน / ด่านชุมชน ร่วมพิธีเปิดเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ จุดบริการประชาชน ทางหลวงหมายเลข 204 (เลี่ยงเมืองนครราชสีมา) บายพาส ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เป็นประธานในพิธีวันจันทร์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นางสุทิน ชาติพุดซา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย ชาติพุดซา กำนันตำบลหนองกระทุ่ม ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา อพปร. และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันจัดตั้งจุดบริการประชาชน / ด่านชุมชน ร่วมพิธีเปิดเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ จุดบริการประชาชน ทางหลวงหมายเลข 204 (เลี่ยงเมืองนครราชสีมา) บายพาส ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เป็นประธานในพิธี