กิจการสภา

การประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาและการประกาศใช้ข้อบัญญัติ 2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกนองกระทุ่ม   Nongkratum Subdistrict Administrative Organization